MAKE DATA YOUR EDGE

Vi arbetar för att ge individer och organisationer en edge genom att framgångsrikt kombinera affär, analys och data.

Affär - Analys - Data

Vår styrka och löfte till marknaden ligger i vår förmåga att skapa värde genom att framgångsrikt kombinera Affär, Analys och Data. Det finns många aktörer med kompetens inom ett eller två av dessa områden, vi däremot tror att det är kombinationen av alla tre som skapar magin.

Vi har många års erfarenhet inom:

Affär Analys Data

Affär

Investeringar och satsningar inom Data och Analys bör göras baserat på uppsatta affärsmål och konkreta möjligheter till förbättring i verksamheten. Vi hjälper våra kunder att identifiera och prioritera möjligheterna med data och analys.

Analys

Inom Analys inkluderar vi allt från avancerad maskininlärning till enklare KPIer och visualiseringar. Analysen är ett verktyg för att nå affärsmålen och bör anpassas efter given utmaning. Vi hjälper våra kunder att skapa rätt lösning för prioriterade möjligheter.

Data

Vi hjälper våra kunder att samla in, lagra och transformera data. Vare sig det gäller att bygga helt nya datalager, eller specifika data-strömmar för avgränsade applikationer. Vi hjälper också våra kunder att förbättra hantering av data, för att bl.a. arbetssätt för kvalitet och datamodellering.

Hur vi hjälper

Riktning

Vi hjälper er att definiera en enad riktning för att framgångsrikt skapa datadrivet affärsvärde.

Arbetssätt

Vi hjälper er att definiera och driva ett arbetssätt som effektivt identifierar möjligheter, prioriterar dem, driver lösningshypoteser och utvärderar resultat.

Tillämpningar

Vi hjälper er att driva tillämpningar från idé till förändrat arbetssätt och resultat. Ex: prisoptimering, kundsegmentering, lageroptimering mm.

Förmågor

Vi hjälper er att förstå vilka förmågor ni behöver bygga för att framgångsrikt kombinera Affär, Analys och Data och hur ni skall organisera dem.

Interimsroller

Vi har konsulter med erfarenhet från första penseldrag till realiserat affärsvärde. Därför kan vi ta data-roller inom allt från strategi och ledarskap till “Data Science”, “Data Engineering” och Affärsutveckling.

Kontakta oss

Om du behöver hjälp att driva affärsvärde från data, eller om du tror att du vill jobba hos oss - skriv gärna till oss!    Slöjdgatan 9, 111 57 Stockholm

    Karta